0
%
Zanim dodasz gazu swoim

poznaj zasady loterii

Kup 3 butelki wody Nałęczowianka Gazowana lub Delikatnie Gazowana o pojemności 0,5 l lub 1,5 l

Zachowaj dowód zakupu

Zarejestruj paragon na naszej stronie lub wysyłając SMS, wybierz swoją pasję i dołącz do zabawy!

* Wyślij SMS na numer 4321 o treści: nal.wybranypakiet.(podroze, gotowanie, literatura, sport, muzyka).nr paragonu. Np. Nal.gotowanie.12345 lub Nal.literatura.234587 Koszt SMS według taryfy operatora. POBIERZ REGULAMIN

Ty masz pasję, a my mamy nagrody. Przekonaj się, że pomożemy dodać Ci gazu!

prev next

Loteria została zakończona.
Dziękujemy za zgłoszenia!

Tutaj znajdziesz listę szczęśliwców, którzy dzięki nam będą mogli realizować swoje pasje!

pobierz listę laureatów

Najczęściej zadawane pytania

Zakupu oraz zgłoszenia należy dokonać między 5 czerwca a 31 sierpnia 2017 roku.

W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragon potrzebny jest do zgłoszenia w loterii. Należy wpisać go w treści SMS zgodnie z wytycznymi lub na stronie internetowej. Jeśli otrzymasz informację o wygranej, konieczne jest przesłanie paragonu w celu weryfikacji przez Komisję Twojego zwycięskiego zgłoszenia.

Można poprosić sklep w którym dokonano zakupu o wydanie kopii. W przeciwnym wypadku niestety przepada prawo do wygranej.

Tak, w loterii biorą udział wyłącznie wody: Nałęczowianka Gazowana oraz Delikatnie Gazowana, o pojemnościach 0,5 l i 1,5 l

Jeden paragon to jedno zgłoszenie.

Nie, jedno zgłoszenie pozwala wybrać tylko jedną pasję.

W takim przypadku należy poprosić o adnotacje w sklepie, że zakup dotyczy produktu promocyjnego. Adnotacja powinna być potwierdzona pieczątką sklepu i podpisem osoby składającej adnotację.

Nie. Paragon można wykorzystać tylko raz. Aby wziąć udział w loterii trzeba zakupić minimum 3 butelki, oznacza to, że każda wielokrotność nie będzie liczona jako dodatkowe zgłoszenie.

W nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.8.) Laureat nagrody głównej, nagrody tygodniowej oraz Laureat rezerwowy dla nagrody głównej jest zobowiązany przesłać z dopiskiem na kopercie „Dodaj gazu swoim pasjom” na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:
a) imię, nazwisko, adres zameldowania, adres doręczenia nagrody jeżeli jest inny niż adres zameldowania, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii – dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt 4.88
b)oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt 2.1 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii,
c) oświadczenie „Zapoznałem się z Regulaminem Loterii promocyjnej „Dodaj gazu swoim pasjom” i wyrażam zgodę na jego warunki.”;
d) kserokopię pierwszej strony dokumentu tożsamości w celu udokumentowania wieku Laureat

W nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.8.) Laureat nagrody głównej, nagrody tygodniowej oraz Laureat rezerwowy dla nagrody głównej jest zobowiązany przesłać z dopiskiem na kopercie „Dodaj gazu swoim pasjom” na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:
a) imię, nazwisko, adres zameldowania, adres doręczenia nagrody jeżeli jest inny niż adres zameldowania, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii – dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt 4.88
b)oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt 2.1 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii,
c) oświadczenie „Zapoznałem się z Regulaminem Loterii promocyjnej „Dodaj gazu swoim pasjom” i wyrażam zgodę na jego warunki.”;
d) kserokopię pierwszej strony dokumentu tożsamości w celu udokumentowania wieku Laureat

Wszystkie nagrody zostaną wydane do dnia 27 października 2017 roku.

Instrukcja realizacji vouchera zostanie dołączona do nagrody.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

info@dodajgazupasjom.pl
regulamin polityka prywatności polityka cookies